Bilde av varsler

Velkommen til Fjord1 AS's eksterne varslingskanal

Denne varslingskanalen er etablert for at tilsette og eventuelt eksterne skal kunne varsle om kritikkverdige forhold som det er vanskeleg å ta opp gjennom andre kanalar internt i verksemda. Varslingskanalen vert drifta og handtert av vårt eksterne varslingsmottak, SANDS Advokatfirma DA.

Når du har lagt inn varselet kan du velge å oppgje kontaktinformasjon eller forbli heilt anonym. Ønskjer du å varsle anonymt vil verken advokatfirmaet eller arbeidsgjevar ha moglegheit for å spore din identitet.

Det oppfordrast til å legge inn kontaktinformasjon sånn at advokatfirmaet kan kontakte deg og informere deg om handsaming av saka. Om du varslar anonymt, oppfordrar vi deg til å opprette brukarnavn og passord for å kunne følge med på kva som skjer med informasjonen du har varsla om under fana «LOGG INN».

Under fana «VANLEGE SPØRSMÅL» vil du finne ytterlegare informasjon om varsling og korleis varslar vert handtert.

OPPRETT EI VARSLING