Bilde av varsler

Åpenhetsloven

Som ledd i Fjord1 AS sitt arbeid med åpenhetsloven har vi etablert ein varslingskanal. Har du spørsmål om Fjord1 AS sitt arbeid for å hindre negative konsekvensar av vår verksemd for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidstilhøve, eller ynskjer du å gjere oss merksame på relevante tilhøve, kan du sende ei skriftleg melding til selskapet her. Kanalen vert drifta og handtert av SANDS Advokatfirma DA.

OPPRETT EI VARSLING