Bilde av varsler

Min Varsling - en varslingstjeneste fra SANDS

Har du noe å varsle om?
For å kunne levere inn et varsel må du bruke en spesiell link som du finner hos din virksomhet.
Eksempelvis på intranett eller i retningslinjer.

Trenger din virksomhet en sikker og 100% anonym varslingskanal?
SANDS tilbyr din virksomhet en ekstern varslingskanal og håndtering av varsler. Den tekniske løsningen vi tilbyr har mulighet for helt anonym varsling og anonym kommunikasjon med varsler. Den er enkel og passer for alle virksomheter.Løsningen ivaretar både krav til informasjonssikkerhet og personvern, og den oppfyller arbeidsmiljølovens bestemmelser om forsvarlig varsling. Min Varsling er enkel å komme i gang med og gir en trygg kanal for varsler.

Les mer om vår varslingstjeneste på sands.no